do początku mapa serwisu kontakt
Oferta

OFERTA USŁUG ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH:

- Projekty indywidualne budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, magazynowych, handlowych, usługowych, przemysłowych oraz innych obiektów budowlanych w tym m. in. zjazdów.
- Pośrednictwo sprzedaży projektów typowych najlepszych pracowni projektowych z całego kraju
- Adaptacje projektów architektonicznych typowych do warunków miejscowych.
- Zmiany indywidualne w projektach architektonicznych typowych.
- Projekty zagospodarowania terenu / działki budowlanej.
- Projekty zamienne do pozwolenia na budowę.
- Projekty zmiany sposobu użytkowania.
- Projekty rozbiórki budynków oraz budowli.
- Ekspertyzy budowlane, inwentaryzacje budynków istniejących.
- Projekty remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków i budowli istniejących.
- Uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzanie dokumentacji projektowych.
- Uzgadnianie dokumentacji projektowych.
- Reprezentowanie Inwestora.